Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy cena badań wynosi 150 zł.

 

- Kandydaci na kierowców i kierowcy ( kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)   150 zł
- Kierowcy skierowani przez Komendę Policji / Starostę   150 zł
- Kandydaci na kierowców oraz kierowcy pojazdów uprzywilejowanych   150 zł
- Kierowcy przewożący wartości pieniężne    150 zł
- Kandydaci na instruktorów i instruktorzy nauki jazdy  150 zł
- Kandydaci na egzaminatorów i egzaminatorzy nauki jazdy     150 zł
- Osoby ubiegające się o pozwolenie do kierowania tramwajem i kierujący tramwajem  150 zł
- Osoby skierowane przez lekarza oraz osoby ubiegające się o przywrócenie uprawnienia 150 zł
- Osoby kierujące pojazdem w celach służbowych w ramach kat. B prawa jazdy 80 zł
- Badania górników  60 zł
- Osoby pracujące na wysokości     60 zł
- Operatorzy maszyn, wózków widłowych, suwnic i wszelkiego rodzaju sprzętu budowlanego     60 zł
- Badania na broń     200 zł
- Badania pracowników ochrony fizycznej  100 zł
- Badania kandydatów i sędziów, prokuratorów, detektywów  200 zl